Informační letáky Eurogentest

Zde dostupné letáky/brožury byly vytvořeny v rámci projektu Eurogentest a na ÚBLG 2. LF UK a FNM pak vznikl jejich překlad do češtiny.