Často kladené otázky o genetickém vyšetření

Chystáte se na pohovor s lékařem ohledně genetického vyšetření. Co potřebujete předem vědět? Předkládáme vám sadu otázek, které vám pomohou nalézt odpovědi. Byly vytvořeny s přispěním pacientů a rodin, které prošly podobnou zkušeností jako vy. Přestože tyto otázky jsou obecné povahy, je důležité si uvědomit, že každá situace je jedinečná a ne všechny otázky budou využitelné pro vaši osobní situaci. Otázky, které nenajdete v tomto letáčku si napište a přineste je s sebou na genetickou konzultaci, abyste je mohl(-a) projednat s klinickým genetikem.

Pamatujte, že genetické vyšetření není povinné a můžete se rozhodnout, zda ho chcete podstoupit či nikoliv. Genetickému vyšetření byste se měli podrobit pouze tehdy, pokud jste si jisti, že je to správné rozhodnutí pro vás a pro celou vaši rodinu.

A. Základní dotazy k genetickým onemocněním

B. Základní dotazy ke genetickému vyšetření

C. Základní dotazy týkající se mé rodiny a ostatní informace, o kterých je vhodné uvažovat

Více informací o dané problematice:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel: +420 224433501; Fax: +420 224433520
Email: klinicka.genetika@fnmotol.cz
https://www.fnmotol.cz/ublg/

Společnost lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně
slg.cz

Genetika - váš zdroj informací o genetice.
www.genetika-biologie.cz/genealogie

Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice
slg.cz/pracoviste/

EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině).
www.eurogentest.org - dnes již nefunkční, přístup přes archive.org

Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi o vzácných chorobách, klinických testech, lécích a spojení na svépomocné skupiny v celé Evropě (v hlavních evropských jazycích).
www.orpha.net

… nebo kontaktujte své regionální genetické pracoviště:
https://slg.cz/pracoviste/kg/

Poděkování:

Tyto informace byly vytvořeny za přispění pacientů a rodin z celé Evropy, kteří mají s genetickým onemocněním osobní zkušenosti. Jsme jim nesmírně vděčni za jejich přispění k této práci a úsilí projektu Eurogentest.

Tato práce byla podpořena projektem Eurogentest v rámci Evropského 6. RP; číslo kontraktu -NoE 512148
Překlad: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole

Březen 2008