Dotazník spokojenosti žadatele laboratorních služeb ÚBLG FN Motol

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v rámci pravidelného hodnocení spokojenosti indikujících lékařů si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího dotazníku.

Upozornění: Tento dotazník se týká výhradně hodnocení Laboratoří Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM a tímto pracovištěm poskytovaných služeb, neslouží k hodnocení ostatních pracovišť ÚBLG či FN Motol.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Za kolektiv laboratoře
RNDr. Tereza Stříbná, Ph.D. (tereza.stribna@fnmotol.cz)
Manažer kvality Laboratoří ÚBLG