Základní přehled informací o genetickém poradenství

Tyto informace jsou připraveny pro zájemce/zájemkyně a jejich rodiny, kteří/které se rozhodli/-y navštívit oddělení klinické genetiky a chtějí se seznámit s účelem a cíli genetického poradenství.

Proč jste byli doporučeni do genetické poradny?

Některé z hlavních důvodů zahrnují:

Jakou můžete očekávat pomoc?

Je mnoho způsobů, jak vám mohou kliničtí genetici pomoci:

Na co byste se měli předem připravit:

Klinickému genetikovi velmi pomůže znalost podrobností o zdravotním stavu většiny členů vaší rodiny, a především pak těch, kteří mají dědičná onemocnění.

Přineste prosím s sebou informace o vaší rodině až do generace vašich prarodičů (babička,dědeček). Prosím vyplňte předem tento formulář:

Příbuznost vzhledem k vaší osobě (např. matka, strýc) Celé jméno Datum narození (ev. datum úmrtí u zemřelých) Genetická diagnóza (pokud nějakou mají), podrobnosti o jejich zdravotním stavu a věku, kdy bylo u nich onemocnění diagnostikováno Kdy a kde byli diagnostikováni a léčeni


U nemocných členů vaší rodiny požádejte o jejich adresu a adresu jejich praktického lékaře.

Víme však, že není vždy ve vašich možnostech získat všechny tyto mnohdy i nepříjemné detaily. Informace, které nám poskytnete, budou důvěrné a budou sděleny ostatním lékařům či vašim příbuzným pouze s vaším výslovným svolením. Vaši příbuzní nebudou nikdy kontaktováni bez vašeho svolení.

Přineste si s sebou seznam otázek, které chcete klinickému genetikovi položit. Můžete si s sebou přivést také partnera, příbuzného či přítele. V případě potřeby požádejte předem genetickou poradnu o zajištění tlumočníka do vašeho rodného jazyka.

Po genetické konzultaci obdržíte písemnou zprávu o diskutovaném tématu. Pomůže vám si vše správně zapamatovat, pochopit a uchovat přesné údaje do budoucna. Můžete také požadovat písemné informace pro ostatní členy vaší rodiny. Domluvte se s klinickým genetikem, zda vám poskytne písemné informace („zprávu“), tj. kdy a jakým způsobem – na počkání nebo poštou.

Toto jsou pouze základní informace a více informací získáte:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel: +420 224433501; Fax: +420 224433520
Email: klinicka.genetika@fnmotol.cz
https://www.fnmotol.cz/ublg/

Společnost lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně
slg.cz

Genetika - váš zdroj informací o genetice.
www.genetika-biologie.cz/genealogie

Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice
slg.cz/pracoviste/

EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině).
www.eurogentest.org - dnes již nefunkční, přístup přes archive.org

Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi o vzácných chorobách, klinických testech, lécích a spojení na svépomocné skupiny v celé Evropě (v hlavních evropských jazycích).
www.orpha.net

… nebo kontaktujte své regionální genetické pracoviště:
https://slg.cz/pracoviste/kg/

Poděkování:

Vytvořeno podle informačních letáků vypracovaných nemocnicemi Guy's a St. Thomas' Hospital, Londýn a IDEAS - Genetic Knowledge Park.

Tato práce byla podpořena projektem Eurogentest v rámci Evropského 6. RP; číslo kontraktu -NoE 512148
Překlad: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole

Březen 2008